Välkomna!


Under 2022 kommer marknadens datum vara

Lördag XX/XX

och marknaden är igång från  klockan: 11,00-15,00.

Vi hoppas på bra väder och många besökare. Lite att tänka på:

* Samåk gärna.

* parkeringsvakter hjälper er med parkering och lotsar er till en bra parkeringsplats. Har man HCP så finns speciella parkerings platser. Det är även okej att åka till kapellet (vändplatsen) och släppa av om man har HCP och sedan vända åter till sin P-plats.

* Då det är ett litet fiskeläger är uppkopplingen av varierande  tillgång.  Olika valörer och betal alternativ är därav uppskattat.

* Från botten till toppen, kläder efter väder.